Velkommen

SERVICE

Jeg tilbyr skissering og utvikling av mulighetsstudier i forbindelse med ubebygde eiendommer i Osloområdet og eventuell skissetegning av hytteprosjekter ved spesielle anledninger.


Dermed levere jeg per 2020 ikke lengre andre typer arkitekttjenester.